Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M106 - Spiraalstelsel
Maan
M101 - Windmolenstelsel
M51 - Draaikolknevel
M64 - Zwarte Oogstelsel
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
M108 - Spiraalstelsel
M82 - Sigaarstelsel
M78 - Reflectienevel
NGC 1579
NGC 2535 en 2536
NGC 2903 - Balkspiraal
Jones Emberson 1 - Planetair
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 3718 en 3729
M109 - Balkspiraal
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 3675
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7822 Cederblad
NGC 7008
NGC 6772
M27 - Halternevel
 
NGC 6772, 23 september 2017
Object: NGC 6772 (Arend)
Datum: 23 september 2017, 21:10 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 10x2 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ÂșC, wind 1BF Oost, magn. 5, seeing matig
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop