Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 2535 en 2536
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 2264 - Kerstboomnevel
Jones Emberson 1 - Planetair
M109 - Balkspiraal
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 3718 en 3729
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 3675
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 7380 - Emissienevel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7008
NGC 6772
NGC 7822 Cederblad
M27 - Halternevel
Zon
IC 4593 - planetair
NGC 5962 - spiraalstelsel
M13 - Herculesbolhoop
NGC 6207 - Spiraalstelsel
NGC 5970 - spiraalnevel
NGC 5879 - spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 5660 - spiraalstelsel
NGC 6140 - spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5689 - spiraalstelsel
NGC 6340 - spiraalstelsel
NGC 5676 Spiraalstelsel
NGC 5350cs - spiraalstelsel
NGC 6334 - Cat's paw
Abel 39 - Planetair
M104 - Sombreronevel
NGC 5985cs - spiraalstelsel
NGC 4725 - spiraalstelsel
NGC 4088 en 4085 spiraalstelsels
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 5908 en 5905 - spiraalstelsels
NGC 4274 - spiraalstelsel
NGC 4490 - spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 4157 - spiraalstelsel
M85 - elliptisch stelsel
NGC 4302/4298 - spiraalstelsels
M88 - Spiraalstelsel
M83 - zuidelijk Windmolenstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel
NGC 4395 - Spiraalstelsel
Jupiter
NGC 3227 - Spiraalstelsel
NGC 3190cs - spiraalstelsels
M51 - Draaikolknevel
NGC 3607 _ Elliptisch
M96 - spiraalstelsel
NGC 3686 Spiraalstelsel
 
NGC 7008, 23 september 2017
Object: NGC 7008 (Zwaan)
Datum: 23 september 2017, 22:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 30x2 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ÂșC, wind 1BF Oost, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop