Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
Maan - Theophilus, 19 juni 2018
Object: Maan met details van de krater Theophilus
Datum: 20 mei en 19 juni 2018,
Locatie: Navas de EsteƱa en Isabena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 en met 3x en 5x Barlow
Camera: ZWO ASI 120MM
Bewerking: Stacken met Autostakkert!, bewerking met Photoshop
Ter vergelijking een opname met een f/13 Meade SCT vanuit Den Burg Texel op 20 mei 2015