Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 7380 - Emissienevel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7822 Cederblad
NGC 7008
NGC 6772
M27 - Halternevel
Zon
NGC 5970 - spiraalnevel
M13 - Herculesbolhoop
IC 4593 - planetair
NGC 5962 - spiraalstelsel
NGC 6207 - Spiraalstelsel
NGC 6340 - spiraalstelsel
NGC 5676 Spiraalstelsel
NGC 5879 - spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 5660 - spiraalstelsel
NGC 6140 - spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5689 - spiraalstelsel
NGC 5350cs - spiraalstelsel
NGC 6334 - Cat's paw
Abel 39 - Planetair
NGC 4088 en 4085 spiraalstelsels
NGC 5985cs - spiraalstelsel
NGC 4725 - spiraalstelsel
M104 - Sombreronevel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 5908 en 5905 - spiraalstelsels
NGC 4302/4298 - spiraalstelsels
M83 - zuidelijk Windmolenstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 4490 - spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 4157 - spiraalstelsel
M85 - elliptisch stelsel
NGC 4395 - Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 4449 - onregelmatig spiraalstelsel
Jupiter
NGC 3686 Spiraalstelsel
M51 - Draaikolknevel
NGC 3227 - Spiraalstelsel
NGC 3190cs - spiraalstelsels
NGC 3607 _ Elliptisch
M96 - spiraalstelsel
 
M13 - Herculesbolhoop (NGC 6205)
 

  20/6/2017  

  31/5/2016  

  19/8/2012  
 
M13 - Herculesbolhoop (NGC 6205), 20 juni 2017
Object: M13 en NGC 6207 (Hercules)
Datum: 20 juni 2017, 01:10 uur
Locatie: St. Martin-Cantales (Fr., 44,20N, 2,78E)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x3 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ºC, windstil, magn. 6, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
M13 - Herculesbolhoop (NGC 6205), 31 mei 2016
Object: M13 (Hercules)
Datum/Tijd: 31 mei 2016, 03:50 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Frankrijk)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 800 2x4 min en 3x1 min.
Omstandigheden: 8 ºC, wind 1Bf N, magn. 6.0, seeing matig
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
M13 - Herculesbolhoop (NGC 6205), 19 augustus 2012
Object: M13 bolvormige sterhoop (Hercules)
Datum/Tijd: 19 augustus 2012, 00:09 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 25cm , f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D, 1 min op iso 1600
Omstandigheden: windstil, grensmagnitude 5, seeing vrij goed
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor