Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
M82 - Sigaarstelsel
M108 - Spiraalstelsel
NGC 1579
M78 - Reflectienevel
NGC 2535 en 2536
Jones Emberson 1 - Planetair
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 3718 en 3729
M109 - Balkspiraal
NGC 2403 - Balkspiraal
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 3675
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 7380 - Emissienevel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7822 Cederblad
NGC 7008
NGC 6772
M27 - Halternevel
Zon
NGC 6207 - Spiraalstelsel
NGC 5970 - spiraalnevel
IC 4593 - planetair
M13 - Herculesbolhoop
NGC 5962 - spiraalstelsel
NGC 5689 - spiraalstelsel
NGC 6340 - spiraalstelsel
NGC 5676 Spiraalstelsel
NGC 5879 - spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 5660 - spiraalstelsel
NGC 6140 - spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
 
NGC 6334 - Cat's paw
 

  24/5/2017  

  16/6/2015  
 
NGC 6334 - Cat's paw, 24 mei 2017
Object: NGC 6334 (Cat's Paw, Schorpioen)
Datum: 24 mei 2017, 01:10 uur
Locatie: Capilla (Sp., 38,82N, -5,08W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 11x2 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 21 ºC, windstil, magn. 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
NGC 6334 - Cat's paw, 16 juni 2015
Object: NGC 6334 (Cat's paw, Schorpioen)
Datum/Tijd: 16 juni 2015, 02:20 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 6x2 min. op iso 1600.
Omstandigheden: windstil, 12 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 5.5-6.
Bewerking: stapelen in DSS met darks, bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM