Volkssterrenwacht De Jager - Texel
 
Wordt ook donateur van de volkssterrenwacht
 
Waar u op kunt rekenen:
• ons clubblad Orion (12x per jaar)
• gratis toegang tot de kijkavonden (zo'n 30x per jaar)
• gratis toegang bij onze lezingen (4 à 5x per jaar)
Het lidmaatschap (als donateur) bedraagt €20 per jaar; voor een heel gezin is dit €30.
Als u nu donateur wordt, krijgt u de Orions van september en oktober 2023 cadeau.
Het lidmaatschap voor 2023 bedraagt voor u nog €3.33, voor een gezin €5.00
 
 
AANMELDFORMULIER
 
akkoord met het privacy statement: 
voorletters/voornaam:
tussenvoegsel:
familienaam:
email-adres:
adres en huisnummer:
postcode:
woonplaats:
land:
gezinsbijdrage:
digitale Orion: als PDF naar uw emailadres
opmerking: