Volkssterrenwacht De Jager - Texel
 
Privacy Statement van Volkssterrenwacht De Jager te Den Burg, Texel
 
1. Introductie
De Volkssterrenwacht De Jager (de Stichting) is de beheerder van de website oriontexel.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Stichting persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Stichting.

De Stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar donateurs en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van donateurs en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 
2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Stichting worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de Stichting verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Stichting ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Stichting, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

 
3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitoefenen van de doelstellingen van de Stichting, inclusief maar niet beperkt tot
   a. om contact met u te kunnen opnemen;
   b. om u informatie te sturen;
   c. het organiseren van kijkevents en lezingen;
• het bijhouden van een donateuradministratie;
• het berekenen, vastleggen en innen van donaties en/of inschrijfgelden;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• het toegang verlenen tot het (met een gebruikersnaam+wachtwoord) beveiligde deel van de website met de volgende functionaliteit:
   a. Eerder gepubliceerde uitgaven van het maandbload Orion
   b. Cursusmateriaal
   c. Uitwisseling geclassificeerde informatie
   d. Inzien/aanpassen van de persoonlijke gegevens en instellingen (Personalia).
 
4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.
 
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Stichting, dan kunt u dat aangeven bij uw persoonlijke gegevens (Personalia) op de website van de Stichting.