Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M94 - Spiraalstelsel
M97 - Uilnevel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M106 - Spiraalstelsel
NGC 2903 - Balkspiraal
IC 443 - Kwalnevel
M51 - Draaikolknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
M109 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 2237 - Rosettenevel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
SH2-155 - Grotnevel
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M1 - Krabnevel
NGC 7814 - Kleine Sombrero
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 6960 - Sluiernevel
M33 - Driehoeknevel
NGC 281 - Pacmannevel
LDN 1251 Donkere nevel
Sh2-88 Emissie/Reflectienevel
Sh2-136 Spooknevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 7479 Balkspiraal
M71 - Bolhoop
IC 5146 - Coconnevel
Alcor en Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
 
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
 

  22/3/2022  

  14/4/2018  

  14/4/2017  

  7/3/2011  
 
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels, 22 maart 2022
Object: M65, 66 en NGC3628 (Leo triplet, Leeuw)
Datum: 22 en 23 maart 2022, 23:20 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 29x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind Z 2-3Bf, SQM 20,6, magnitude 5, seeing matig-slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels, 14 april 2018
Object: M65 en 66 (Leeuw)
Datum: 14 april 2018, 23:00 uur
Locatie: Rio Segura (Sp.), 38,2956N/ -2,4176W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, wind 1 Bf, magn. >5.5, SQM 21.6, seeing slecht
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop (LRGB)
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels, 14 april 2017
Object: M65, 66 en N3628 (Leeuw)
Datum: 14 april 2017, 23:30 uur
Locatie: Virgen de la Cabeza (Sp., 38,18N, -4,04W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 10x2 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind 1 Bf W, magn. 5.5, seeing redelijk-goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels, 7 maart 2011
Object: M65 (Leeuw)
Datum/Tijd: 7 maart 2011, 22:08 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: Canon 450D, 4 min. iso 1600
Omstandigheden: Windstil, 0 ºC
Omstandigheden: Grensmagnitude 5-5.5
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor