Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
IC 405 - Vlamster
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
NGC 7129/7142 - reflectie/open
M33 - Driehoeknevel
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
M17 - Omeganevel
Maan - Theophilus
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
M16 - Adelaarsnevel
NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 5364 - Spiraalstelsel
M8 - Lagunenevel
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
M20 - Trifidnevel
M106 - Spiraalstelsel
NGC 5474 - Dwergstelsel
Maan
M104 - Sombreronevel
NGC 4236 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 4157 - spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
NGC 6140 - spiraalstelsel
M51 - Draaikolknevel
NGC 6384 - spiraalstelsel
NGC 5905 en 5908 - spiraalstelsels
M94 - Spiraalstelsel
NGC 4088 en 4085 spiraalstelsels
NGC 4535/4526 - Spiraalstelsels
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 4302/4298 - spiraalstelsels
M88 - Spiraalstelsel
M91 Balkspiraal stelsel
 
M65 - Spiraalstelsel (NGC 3623)
 

  14/4/2018  

  14/4/2014  

  5/3/2013  

  16/1/2012  

  7/3/2011  
 
M65 - Spiraalstelsel (NGC 3623), 14 april 2018
Object: M65 en 66 (Leeuw)
Datum: 14 april 2018, 23:00 uur
Locatie: Rio Segura (Sp.), 38,2956N/ -2,4176W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, wind 1 Bf, magn. >5.5, SQM 21.6, seeing slecht
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop (LRGB)
M65 - Spiraalstelsel (NGC 3623), 14 april 2014
Object: M65, 66 en N3628 (Leeuw)
Datum: 14 april 2017, 23:30 uur
Locatie: Virgen de la Cabeza (Sp., 38,18N, -4,04W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 10x2 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind 1 Bf W, magn. 5.5, seeing redelijk-goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
M65 - Spiraalstelsel (NGC 3623), 5 maart 2013
Object: Leo triplet: M65, M66 en NGC 3628
Datum/Tijd: 5 maart 2013, 01:25 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 3x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: wind 4Bf ZO, seeing goed, grensmagnitude 5
Beeld: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc
Bewerking: Stapelen in DSS, bewerken in Photoshop
detail M65
M65 - Spiraalstelsel (NGC 3623), 16 januari 2012
Object: Leo triplet: M65, M66 en NGC 3628
Datum/Tijd: 17 januari 2012, 04:00 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 25cm , f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D, 3x3 min op iso 1600
Omstandigheden: wind ZO1Bf, seeing vrij goed
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor
M65 - Spiraalstelsel (NGC 3623), 7 maart 2011
Object: M65 (Leeuw)
Datum/Tijd: 7 maart 2011, 22:08 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: Canon 450D, 4 min. iso 1600
Omstandigheden: Windstil, 0 ºC
Omstandigheden: Grensmagnitude 5-5.5
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor