Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
NGC 3079 - Balkspiraal
M82 - Sigaarstelsel
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
NGC 7023 - Irisnevel
M77 - Balkspiraal
NGC 7635 - zeepbelnevel
M27 - Halternevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
M74 - spiraalnevel
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 6946 - Fireworks
 
NGC 7635 - zeepbelnevel
 

  21/9/2020  

  30/10/2019  

  10/9/2015  
 
NGC 7635 - zeepbelnevel, 21 september 2020
Object: NGC7635 en M52 (Zeepbelnevel en open sterhoop, Cassiopeia)
Datum: 21 september 2020, 01:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 28x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 14 ºC, wind NO 2Bf, SQM 21,05, magnitude 5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7635 - zeepbelnevel, 30 october 2019
Object: NGC 7635 en M52 (Zeepbelnevel en open sterhoop, Cassiopeia), met vliegtuigspoor en door onbekende flits verlichte staartvleugels
Datum: 30 oktober 2019, 20:45 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 ºC, wind ONO 3 Bf, SQM 20.7, seeing redelijk, magnitude 5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
NGC 7635 - zeepbelnevel, 10 september 2015
Object: M52 en IC7635 (open sterhoop en Zeepbelnevel, Cassiopeia).
Datum/Tijd: 10 september 2015, 03:30 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel.
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 8x4 min. op iso 1600.
Omstandigheden: wind Oost 4 Bf., 14 °C, seeing goed, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: stapelen en bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM