Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
IC 405 - Vlamster
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
IC 1396 - Olifantsslurf
Mars
Zon
Jupiter
Saturnus
M31 - Andromedanevel
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC247
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
 
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
 

  27/8/2022  

  10/9/2015  
 
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop, 27 augustus 2022
Object: Emissienevel NGC6820 en open sterhoop NGC6823 (Vosje)
Datum: 27 augustus 2022, 22:15 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ÂșC, windstil, SQM 21,50, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop, 10 september 2015
Object: Emissienevel NGC 6820 en open sterhoop NGC 6823 (Vosje)
Datum/Tijd: 10 september 2015, 00:30 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel.
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 8x4 min. op iso 1600.
Omstandigheden: wind Oost 4 Bf., 15 °C, seeing redelijk, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: stapelen en bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM