Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Maan
NGC3945
NGC 3938 - Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 4536 - Balkspiraalstelsel
NGC 3756 en 3738 -Balkspiraal- en onregelmatig stelsel
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 4429 - Spiraalstelsel
NGC 3726 - Balkspiraalstelsel
NGC 4567-4568 Siamese Tweeling - Spiraalstelsels
NGC 5474 - Dwergstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
M78 - Reflectienevel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC 2859 - Balkspiraalstelsel
NGC 4731 - Balkspiraalstelsel
NGC 4388 - Virgocluster
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2775 - Spiraalstelsel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
M61 - Balkspiraalstelsel
NGC 5248 balkspiraalstelsel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M96 - spiraalstelsel
NGC 4216 Balkspiraalstelsel
M35 - Open sterhoop en NGC2158
NGC 7822 Cederblad
IC 2118 - Reflectienevel
M42 - Orionnevel
IC 434 - Paardekopnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 6888 - Sikkelnevel
 
NGC 4535/4526 - Spiraalstelsels
 

  1/6/2019  

  10/5/2018  

  30/5/2016  
 
NGC 4535/4526 - Spiraalstelsels, 1 juni 2019
Object: NGC 4535 (Maagd)
Datum: 4 april 2019, 01:40 uur, 28 april 2019 00:43 uur en 1 juni, 23:17 uur
Locatie: Navas de Estena en La Puebla de Roda/Isabena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 14x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5, 12 en 15 ºC, wind N-O 0-1 Bf, SQM 21.45-21,58, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4535/4526 - Spiraalstelsels, 10 mei 2018
Object: NGC 4535 (Maagd)
Datum: 10 mei 2018, 23:45 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 8x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind 1Bf NW, magn. 5,5, SQM 21.55, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met DSS (RGB) en Photoshop (L en LRGB)
NGC 4535/4526 - Spiraalstelsels, 30 mei 2016
Object: NGC 4535 (r) en NGC 4526 (l) (Maagd)
Datum/Tijd: 30 mei 2016, 01:30 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Frankrijk)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D mod., iso 1600 7x 1.5 min
Omstandigheden: 9 ºC, wind 1 Bf NNW, magn. 6.0, seeing redelijk
Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam