Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
 
M57 - Ringnevel (NGC 6720)
 

  19/8/2023  

  17/9/2014  

  27/8/2014  

  1/7/2013  

  19/8/2012  

  7/11/2010  

  13/4/2010  
 
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 19 augustus 2023
Object: M57 (Lier)
Datum: 19 augustus 2023, 23:50 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 30x2 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 19 ÂșC, wind ZW 2 Bf, SQM 21,05, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 17 september 2014
Object: M57 (Ringnevel, Lier)
Datum/Tijd: 17 september 2014, 23:30 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Meade 250 mm f/13 SCT op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 4x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: 22°C, wind O 3Bf, grensmagnitude 4.5-5, seeing redelijk.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: Robtics 90 mm f/5.5 en ASI120MM webcam.
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 27 augustus 2014
Object: M57 (Ringnevel, Lier)
Datum/Tijd: 27 augustus 2014, 00:55 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D, 4x1 min. op iso 400.
Omstandigheden: 12°C, wind NO 1Bf, grensmagnitude 5.5, seeing goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 1 juli 2013
Object: Ringnevel M57 (Lier)
Datum/Tijd: 1 juli 2013, 01:33 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D, 1x1 min.op iso 800.
Omstandigheden: seeing vrij goed, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: Photoshop
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 19 augustus 2012
Object: Ringnevel M57 (Lier)
Datum/Tijd: 19 augustus 2012, 00:13 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Skywatcher Newton 25cm , f/4 op NEQ6
Camera: Canon 450D, 3x1 min op iso 1600
Omstandigheden: windstil, grensmagnitude 5, seeing vrij goed
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 7 november 2010
Object: Ringnevel M57 (Lier)
Datum/Tijd: 7 november 2011, 22:44 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/10 op G11
Camera: Canon 450D, 4 min. op Iso 1600
Omstandigheden: Windstil, grensmagnitude 5.5
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: ToUcam Pro II 840K mod sc op 9 cm (f/5.5) Robtics refractor
M57 - Ringnevel (NGC 6720), 13 april 2010
Object: Ringnevel M57 (Lier)
Datum/Tijd: 13 april 2010, 00:40 uur
Lokatie: Ecomare, Texel
Kijker: C11, f/6.3 op G11
Camera: ToUcam Pro II 840K mod sc, 10 frames van 20s.
Omstandigheden: grensmagnitude 5.5
Bewerking: Stapelen in Registax