Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mars
M31 - Andromedanevel
IC 1396 - Olifantsslurf
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC247
Saturnus
Jupiter
NGC 6992 - Sluiernevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
M63 - Zonnebloemnevel
M94 - Spiraalstelsel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M97 - Uilnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
IC 443 - Kwalnevel
M51 - Draaikolknevel
M106 - Spiraalstelsel
M109 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 2237 - Rosettenevel
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 2336 spiraalnevel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
 
M31 - Andromedanevel (NGC 224)
 

  1/9/2022  

  13/7/2015  

  7/7/2013  

  3/9/2010  
 
M31 - Andromedanevel (NGC 224), 1 september 2022
Object: M31 (Andromedanevel, Andromeda)
Datum: 29 augustus-1 september 2022, 22:00-02:30 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 9 panelen van 3-10x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 13-17 ÂșC, windstil, SQM 21,2-21,6, magnitude 5,2->5,5, seeing redelijk-goed
Bewerking: stapelen, mosaic en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
M31 - Andromedanevel (NGC 224), 13 juli 2015
Object: M31 (Andromedanevel, Andromeda).
Datum/Tijd: 13 juli 2015, 03:30 uur
Lokatie: Le-Poet-en-Percip (Z. Fr.)
Kijker: Robtics refractor 55/9 cm, f/5.5, op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met ijskoeling, 3x4 min. op iso 800.
Omstandigheden: zwakke wind, 15 °C, seeing goed, grensmagnitude 6.
Bewerking: stapelen en bewerken in Photoshop.
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM
M31 - Andromedanevel (NGC 224), 7 juli 2013
Object: Andromedanevel M31 (Andromeda)
Datum/Tijd: 7 juli 2013, 03:30 uur
Lokatie: Puimichel (Frankrijk, N 43.9745, E 6.0210)
Kijker: Telelens 250 mm op NEQ6.
Camera: gemod. Canon 450D (met ijspak koeling), 6 min.op iso 800
Omstandigheden: 15 °C, wind 1 Bf N, grensmagnitude 5.5, seeing redelijk.5, seeing vrij goed.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ToUcam Pro II 840K mod sc op Newton f/4
M31 - Andromedanevel (NGC 224), 3 september 2010
Object: Andromedanevel M31 (Andromeda)
Datum/Tijd: 3 september 2010, 23:00 uur
Lokatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Robtics refractor (f/5.5) op Vixen montering met volgmotor
Camera: Canon 450D camera, ISO 1600, 4 min.
Omstandigheden: windstil, grensmagnitude 5.5
Bewerking: Photoshop