Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
IC 1795 - emissienevel
 

  10/1/2024  

  16/11/2018  
 
IC 1795 - emissienevel, 10 januari 2024
Object: IC1795 (Cassiopeia)
Datum: 10 januari 2024, 19:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 27x4 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -2 ºC, wind O 3Bf, SQM 20,55, magnitude 5,0, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
IC 1795 - emissienevel, 16 november 2018
Object: IC1795 (Cassiopeia)
Datum: 16 november 2018, 00:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 17x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind Z 2 Bf, magn. 5,5, SQM 21.0, seeing matig
Bewerking: APP, nabewerking in Photoshop