Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
NGC 1333 - emissie/reflectie
 

  6/10/2018  

  9/9/2016  
 
NGC 1333 - emissie/reflectie, 6 october 2018
Object: NGC1333 (Perseus)
Datum: 6 oktober, 03:00 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 6 ÂșC, wind NW 2 Bf, magn. 5, SQM 21.13, seeing goed
Bewerking: APP, nabewerking met Photoshop
NGC 1333 - emissie/reflectie, 9 september 2016
Object: Object: NGC 1333 (Perseus) Datum: 9 september 2016, 02:40 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x5 min. met CLS-filter en ijskoeling Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 18 ºC, wind WZW 2Bf., magn. 6, seeing redelijk