Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
NGC 7129/7142 - reflectie/open
 

  18/9/2018  

  8/9/2016  

  7/9/2016  
 
NGC 7129/7142 - reflectie/open, 18 september 2018
Object: NGC7129 (L) en NGC 7142 (R) (Cepheus)
Datum: 18 september 2018, 00:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ÂșC, windstil, magn. >5.5, SQM 21.04, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7129/7142 - reflectie/open, 8 september 2016
Object: NGC 7129 en 7142 (Cepheus) Datum: 8 september 2016, 22:30 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x4 min. met CLS-filter en ijskoeling Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 21 ºC, wind ONO 1Bf., magn. 5,5, seeing redelijk
NGC 7129/7142 - reflectie/open, 7 september 2016
Object: Object: NGC7129 (Cepheus) Datum: 7 september 2016, 22:50 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 400 5x4 min. met ijskoeling Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 20 ºC, wind ONO 1Bf., magn. 5,5, seeing redelijk