Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mars
M31 - Andromedanevel
IC 1396 - Olifantsslurf
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC247
Jupiter
Saturnus
NGC 6992 - Sluiernevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M94 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M97 - Uilnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
IC 443 - Kwalnevel
M51 - Draaikolknevel
M106 - Spiraalstelsel
NGC 3198 - Balkspiraal
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
M109 - Balkspiraal
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 2237 - Rosettenevel
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 4236 - spiraalstelsel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
NGC 2336 spiraalnevel
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
 
SH2-155 - Grotnevel
 

  8/10/2021  

  5/10/2018  

  21/10/2017  
 
SH2-155 - Grotnevel, 8 october 2021
Object: SH2-155 (Grotnevel, Cepheus)
Datum: 6 en 8 oktober 2021, 23:10 en 21:10 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 22x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, windstil, SQM 21,0, magnitude 5,0 en 5,5, seeing redelijk en matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
SH2-155 - Grotnevel, 5 october 2018
Object: Sh2-155 (Grotnevel, Cepheus)
Datum: 5 en 7 oktober, 21:00 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 20x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5/10 ºC, wind NW 2 /0 Bf, magn. 5/5,5, SQM 21.13/20.9, seeing goed/matig
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (LRGB)
SH2-155 - Grotnevel, 21 october 2017
Object: Sh2-155 (Grotnevel, Cepheus)
Datum: 21 oktober 2017, 22:00 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 24x2 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ºC, wind 3BF W, magn. 5.5, SQM 20,8, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop