Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
NGC 7479 Balkspiraal
 

  7/10/2018  

  24/11/2016  

  5/10/2016  
 
NGC 7479 Balkspiraal, 7 october 2018
Object: NGC7479 (Pegasus)
Datum: 7 oktober 2018, 22:30 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ÂșC, windstil, magn. 5,5, SQM 21.0, seeing matig
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7479 Balkspiraal, 24 november 2016
Object: NGC 7479 (Pegasus) Datum: 24 november 2016, 18:30 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x1.5 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 8 ºC, wind NO 5Bf., magn. 5.5, seeing slecht
NGC 7479 Balkspiraal, 5 october 2016
Object: Object: NGC 7479 (Pegasus) Datum: 5 oktober 2016, 23:30 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 1600 3x1 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 11 ºC, wind O 5Bf., magn. 5.5, seeing redelijk, wolkenflarden