Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 1491 - Emissienevel
 

  26/2/2022  

  25/11/2016  
 
NGC 1491 - Emissienevel, 26 februari 2022
Object: NGC1491 (Perseus)
Datum: 26 februari 2022, 20:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 12x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ÂșC, wind ZW 3Bf, SQM 20,7, magnitude 5, seeing slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 1491 - Emissienevel, 25 november 2016
Object: NGC 1491 (Perseus) Datum: 24 november 2016, 00:10 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 6 ºC, wind NO 5Bf., magn. 5.5-6, seeing slecht