Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
 
IC 405 - Vlamster
 

  13/2/2023  

  16/11/2018  

  25/11/2016  
 
IC 405 - Vlamster, 13 februari 2023
Object: IC405 (Vlamster, Voerman)
Datum: 13 februari 2023, 20:20 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 20x4 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, windstil, SQM 20,6, magnitude 5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 405 - Vlamster, 16 november 2018
Object: IC405 (Vlamsternevel, Voerman)
Datum: 16 november 2018, 01:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 ºC, wind Z 2 Bf, magn. 5,5, SQM 21.0, seeing matig
Bewerking: APP, nabewerking in Photoshop
IC 405 - Vlamster, 25 november 2016
Object: IC 405 (Vlamster, Voerman) Datum: 24 november 2016, 00:50 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 6 ºC, wind NO 5Bf., magn. 5.5-6, seeing slecht