Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
NGC 7640 - Balkspiraal
 

  9/10/2018  

  27/11/2016  
 
NGC 7640 - Balkspiraal, 9 october 2018
Object: NGC7640 (Andromeda)
Datum: 9 oktober en 8 november 2018, 22:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 27x4 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 13 en 8 ÂșC, wind Z(W) 1-3 Bf, magn. 5,0,5, SQM 20,7, seeing matig
Bewerking: APP, nabewerking in Photoshop
NGC 7640 - Balkspiraal, 27 november 2016
Object: NGC 7640 (Andromeda) Datum: 27 november 2016, 22:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 6 ºC, wind O 2Bf., magn. 5.5-6, seeing redelijk