Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
 

  7/1/2024  

  8/10/2018  
 
NGC 672/670 - Spiraalstelsels, 7 januari 2024
Object: NGC672 (Driehoek)
Datum: 7 januari 2024, 21:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 26x4 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 0 ºC, wind NO 3Bf, SQM 20,75, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 672/670 - Spiraalstelsels, 8 october 2018
Object: NGC672/670 (Driehoek)
Datum: 8 oktober 2018, 01:30 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 7x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, windstil, magn. 5,5, SQM 21.0, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (LRGB)