Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 2403 - Balkspiraal
 

  8/3/2024  

  30/3/2021  

  16/2/2018  
 
NGC 2403 - Balkspiraal, 8 maart 2024
Object: NGC2403 (Giraffe)
Datum: 6 en 8 maart 2024, 20:15 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 34x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind 3-6 Bf E, SQM 20,5, magnitude 5, seeing slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 2403 - Balkspiraal, 30 maart 2021
Object: NGC 2403 (Giraffe)
Datum: 30 maart 2021, 22:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 8x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 10 ºC, wind N 3Bf, SQM 20,8, magnitude 5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 2403 - Balkspiraal, 16 februari 2018
Object: NGC 2403 (Giraf)
Datum: 15 februari 2018, 22:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind W 4-5Bf, magn. 5.5, SQM 21.0, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop (LRGB)