Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
IC 405 - Vlamster
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
IC 1396 - Olifantsslurf
Mars
Zon
Jupiter
Saturnus
M31 - Andromedanevel
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC247
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
 
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893)
 

  17/12/2022  

  25/2/2022  

  21/3/2020  

  28/11/2016  
 
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 17 december 2022
Object: IC410 (Voerman)
Datum: 17 december 2022, 22:24 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: ZWO ASI 294MC, 10x6 min, gain 250
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -3 ºC, wind Z 3Bf, SQM 20,2, magnitude 4,5, seeing redelijk.
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 25 februari 2022
Object: NGC1893 en IC410 (Voerman)
Datum: 25 februari 2022, 20:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind NW 4 Bf, SQM 20,7, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 21 maart 2020
Object: NGC 1893 en IC 410 (Voerman)
Datum: 21 maart 2020, 22:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind NO 5-6Bf, SQM 21.2, magnitude 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 28 november 2016
Object: IC 410/NGC 1893 (Voerman) Datum: 28 november 2016, 03:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 3 ºC, wind O 1Bf., magn. 6, seeing goed