Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893)
 

  17/12/2022  

  25/2/2022  

  21/3/2020  

  28/11/2016  
 
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 17 december 2022
Object: IC410 (Voerman)
Datum: 17 december 2022, 22:24 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: ZWO ASI 294MC, 10x6 min, gain 250
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -3 ºC, wind Z 3Bf, SQM 20,2, magnitude 4,5, seeing redelijk.
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 25 februari 2022
Object: NGC1893 en IC410 (Voerman)
Datum: 25 februari 2022, 20:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind NW 4 Bf, SQM 20,7, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 21 maart 2020
Object: NGC 1893 en IC 410 (Voerman)
Datum: 21 maart 2020, 22:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind NO 5-6Bf, SQM 21.2, magnitude 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 410 - Emissie/open hoop (NGC 1893), 28 november 2016
Object: IC 410/NGC 1893 (Voerman) Datum: 28 november 2016, 03:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 3 ºC, wind O 1Bf., magn. 6, seeing goed