Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
 

  18/9/2018  

  28/11/2016  
 
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels, 18 september 2018
Object: IC59 (L) en Ic63 (R) (Cassiopeia)
Datum: 18 september 2018, 01:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ÂșC, wind Z 3 Bf, magn. >5.5, SQM 21.22, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met DSS en Photoshop
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels, 28 november 2016
Object: IC 59/63 (Cassiopeia) Datum: 28 november 2016, 22:30 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 1 ºC, wind O 1Bf., magn. 6, seeing matig