Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mars
M31 - Andromedanevel
IC 1396 - Olifantsslurf
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC247
Jupiter
Saturnus
NGC 6992 - Sluiernevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M94 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M97 - Uilnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
IC 443 - Kwalnevel
M51 - Draaikolknevel
M106 - Spiraalstelsel
NGC 3198 - Balkspiraal
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
M109 - Balkspiraal
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 2237 - Rosettenevel
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 4236 - spiraalstelsel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
NGC 2336 spiraalnevel
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
 
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
 

  8/10/2021  

  18/9/2018  

  28/11/2016  
 
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels, 8 october 2021
Object: IC 59+63 (Cassiopeia)
Datum: 7 en 9 oktober 2021, 01:30 en 00:35 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, windstil, SQM 21,1, magnitude 5,5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels, 18 september 2018
Object: IC59 (L) en Ic63 (R) (Cassiopeia)
Datum: 18 september 2018, 01:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ºC, wind Z 3 Bf, magn. >5.5, SQM 21.22, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met DSS en Photoshop
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels, 28 november 2016
Object: IC 59/63 (Cassiopeia) Datum: 28 november 2016, 22:30 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 1 ºC, wind O 1Bf., magn. 6, seeing matig