Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
 

  10/1/2024  

  29/11/2016  
 
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel, 10 januari 2024
Lokatie: Object: NGC1569 (Giraffe)
Datum: 10 januari 2024, 21:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 26x4 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -3 ÂșC, wind O 3Bf, SQM 20,8, magnitude 5,0, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel, 29 november 2016
Object: NGC 1569 (Giraf) Datum: 29 november 2016, 19:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x2 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 2 ºC, wind ZW 1Bf., magn. 5.5, seeing matig