Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
M82 - Sigaarstelsel
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
 
NGC 3079 - Balkspiraal
 

  16/4/2021  

  26/3/2020  

  4/12/2016  
 
NGC 3079 - Balkspiraal, 16 april 2021
Object: NGC 3079 (Grote Beer)
Datum: 16 april 2021, 00:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 16x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 1 ºC, windstil, SQM 21,35, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3079 - Balkspiraal, 26 maart 2020
Object: NGC 3079 (Grote Beer)
Datum: 26 maart 2020, 22:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 8x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind NO 3-4Bf, SQM 21.0, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (RLGB)
NGC 3079 - Balkspiraal, 4 december 2016
Object: NGC 3079 (Grote Beer) Datum: 4 december 2016, 02:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 400 6x4 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 2 ºC, wind O 2Bf., magn. 5.5, seeing redelijk