Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mars
M31 - Andromedanevel
IC 1396 - Olifantsslurf
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC247
Jupiter
Saturnus
NGC 6992 - Sluiernevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M94 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M97 - Uilnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
IC 443 - Kwalnevel
M51 - Draaikolknevel
M106 - Spiraalstelsel
NGC 3198 - Balkspiraal
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
M109 - Balkspiraal
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 2237 - Rosettenevel
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 4236 - spiraalstelsel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
NGC 2336 spiraalnevel
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
 
NGC 7814 - Kleine Sombrero
 

  6/10/2021  

  5/10/2018  
 
NGC 7814 - Kleine Sombrero, 6 october 2021
Object: NGC 7814 (Kleine Sombrero, Pegasus)
Datum: 6 oktober 2021, 23:10 en 21:50 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 8x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 12 ºC, windstil, SQM 21,0, magnitude 5,0 en 5,5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7814 - Kleine Sombrero, 5 october 2018
Object: NGC7814 (Pegasus)
Datum: 5 oktober 2018, 23:30 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 9 ºC, wind NW 2 Bf, magn. 5, SQM 20.95, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (LRGB)