Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
 

  11/1/2024  

  21/3/2020  

  17/4/2017  
 
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel, 11 januari 2024
Lokatie: Object: NGC3227 (Leeuw)
Datum: 11 januari 2024, 02:45 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 25x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -5 ºC, windstil, SQM 20,9, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel, 21 maart 2020
Object: NGC 3227 en 3226 (Leeuw)
Datum: 21 maart 2020, 23:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind ONO 6Bf, SQM 21.2, magnitude 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (RLGB)
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel, 17 april 2017
Object: NGC 3227 en 3226 (spiraal en elliptisch, Leeuw)
Datum: 17 april 2017, 23:10 uur
Locatie: Santa Elena (Sp., 38,34N, -3,53W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 4x1 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 17 ºC, wind 1 Bf variabel, magn. 5.5, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop