Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
NGC 4217 Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
 
NGC 4244 - spiraalstelsel
 

  16/6/2023  

  18/4/2018  
 
NGC 4244 - spiraalstelsel, 16 juni 2023
Object: NGC4244 (Vosje)
Datum: 16 juni 2023, 23:10 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 8x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 21 ºC, wind Z 2Bf, SQM 21,5, magnitude 5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4244 - spiraalstelsel, 18 april 2018
Object: NGC4244 (Jachthonden)
Datum: 18 april 2018, 00:30 uur
Locatie: Coto Rios (Sp.), 38,0570N/ -2,8350W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 9 ºC, wind 1Bf NW, magn. >5.5, SQM 21.7, seeing matig
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop