Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
 
NGC 4559 - spiraalstelsel
 

  9/3/2024  

  17/4/2018  
 
NGC 4559 - spiraalstelsel, 9 maart 2024
Lokatie: Object: NGC4559 (Coma Berenice)
Datum: 7 en 9 maart 2024, 01:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 37x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind 3-6 Bf E, SQM 21,05, seeing slecht-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4559 - spiraalstelsel, 17 april 2018
Object: NGC 4559 (Haar van Berenice)
Datum: 17 april 2018, 02:00 uur
Locatie: Coto Rios (Sp.), 38,0570N/ -2,8350W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind 1Bf N, magn. >5.5, SQM 21.65, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met DSS (RGB) en Photoshop (L en LRGB)