Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M1 - Krabnevel
IC 405 - Vlamster
IC 443 - Kwalnevel
IC 1795 - emissienevel
NGC 7640 - Balkspiraal
IC 1613 Onregelmatig balkstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 1333 - emissie/reflectie
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 7606 Spiraalstelsel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7814 - Balkspiraal
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
M33 - Driehoeknevel
NGC 7129/7142 - reflectie/open
NGC 2276/2300 - Balkspiraal en ell. stelsel
 
NGC 4236 - spiraalstelsel
 

  17/5/2018  

  7/2/2018  

  22/5/2017  
 
NGC 4236 - spiraalstelsel, 17 mei 2018
Object: NGC 4236 (Draak)
Datum: 17 mei 2018, 01:30 uur
Locatie: Navas de Esteña (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 3x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, wind 2 Bf W, magn. >5.6, SQM 21.65, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4236 - spiraalstelsel, 7 februari 2018
Object: NGC 4236 (Draak)
Datum: 7 februari 2018, 01:20 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 4x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -3 ºC, wind <1BF NO, magn. 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
NGC 4236 - spiraalstelsel, 22 mei 2017
Object: NGC 4236 (Draak)
Datum: 22 mei 2017, 23:15 uur
Locatie: Capilla (Sp., 38,82N, -5,08W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 4x3 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 24 ºC, wind 4 Bf NW, magn. 5.5-6, seeing matig
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop