Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
M82 - Sigaarstelsel
M108 - Spiraalstelsel
NGC 1579
M78 - Reflectienevel
NGC 2535 en 2536
Jones Emberson 1 - Planetair
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
NGC 3718 en 3729
M109 - Balkspiraal
NGC 2403 - Balkspiraal
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 3675
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 7380 - Emissienevel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7822 Cederblad
NGC 7008
NGC 6772
M27 - Halternevel
Zon
NGC 6207 - Spiraalstelsel
NGC 5970 - spiraalnevel
IC 4593 - planetair
M13 - Herculesbolhoop
NGC 5962 - spiraalstelsel
NGC 5689 - spiraalstelsel
NGC 6340 - spiraalstelsel
NGC 5676 Spiraalstelsel
NGC 5879 - spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 5660 - spiraalstelsel
NGC 6140 - spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
 
NGC 4236 - spiraalstelsel
 

  7/2/2018  

  22/5/2017  
 
NGC 4236 - spiraalstelsel, 7 februari 2018
Object: NGC 4236 (Draak)
Datum: 7 februari 2018, 01:20 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 4x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: -3 ºC, wind <1BF NO, magn. 5.5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
NGC 4236 - spiraalstelsel, 22 mei 2017
Object: NGC 4236 (Draak)
Datum: 22 mei 2017, 23:15 uur
Locatie: Capilla (Sp., 38,82N, -5,08W)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 4x3 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 24 ºC, wind 4 Bf NW, magn. 5.5-6, seeing matig
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop