Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
 

  11/5/2024  

  31/5/2019  
 
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels, 11 mei 2024
Object: NGC5576 en 5660 (Bootes)
Datum: 11 mei 2024, 23:50 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 21x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind NO 4Bf, SQM 21,1, seeing goed, magnitude 5,5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
detail NGC5676detail NGC5660
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels, 31 mei 2019

Object: NGC 5676 (L) en 5660 (R) (Boötes)
Datum: 31 mei 2019, 00:35uur
Locatie: La Puebla de Roda/Isabena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 12 ºC, wind N 1 Bf, SQM 21.60, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
detail NGC5676