Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
M108 - Spiraalstelsel
M82 - Sigaarstelsel
NGC 1579
M78 - Reflectienevel
NGC 2535 en 2536
Jones Emberson 1 - Planetair
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
M109 - Balkspiraal
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 3718 en 3729
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 3675
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
SH2-155 - Grotnevel
NGC 7380 - Emissienevel
NGC 7822 Cederblad
NGC 7008
NGC 6772
M27 - Halternevel
 
NGC 5879 - spiraalstelsel, 19 juni 2017
Object: NGC 5879 (Boötes)
Datum: 19 juni 2017, 01:10 uur
Locatie: St. Martin-Cantales (Fr., 44,20N, 2,78E)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x3 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 18 ºC, windstil, magn. 6, seeing redelijk-goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop