Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 342 - Balkspiraal
M1 - Krabnevel
IC 1396 - Olifantsslurf
Mars
Zon
Jupiter
Saturnus
M31 - Andromedanevel
NGC 6820 en 6823 - Emissienevel en open sterhoop
NGC 7606 Spiraalstelsel
NGC 772 Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC247
NGC 6888 - Sikkelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M94 - Spiraalstelsel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
M97 - Uilnevel
M51 - Draaikolknevel
M106 - Spiraalstelsel
IC 443 - Kwalnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
M101 - Windmolenstelsel
NGC 3198 - Balkspiraal
M109 - Balkspiraal
NGC3945
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 4236 - spiraalstelsel
NGC 2237 - Rosettenevel
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 2841 - spiraalnevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2336 spiraalnevel
 
NGC 6643 - spiraalstelsel
 

  26/8/2022  

  7/11/2020  

  27/3/2020  

  19/6/2017  
 
NGC 6643 - spiraalstelsel, 26 augustus 2022
Object: NGC6643 (Draak)
Datum: 26 augustus 2022, 21:15 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ºC, windstil, SQM 21,6, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6643 - spiraalstelsel, 7 november 2020
Object: NGC6643 (Draak)
Datum: 7 november 2020, 18:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 16x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 9 ºC, wind ZO 1 Bf, SQM 20.7, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6643 - spiraalstelsel, 27 maart 2020
Object: NGC 6643 (Draak)
Datum: 27 maart, 17 en 19 april 2020, 03:40 en 02:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 19x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 en 8 ºC, wind NO 3-4Bf, SQM 21.3, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6643 - spiraalstelsel, 19 juni 2017
Object: NGC 6643 (Draak)
Datum: 19 juni 2017, 02:45 uur
Locatie: St. Martin-Cantales (Fr., 44,20N, 2,78E)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800 5x4 min. met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ºC, windstil, magn. 6, seeing redelijk-goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop