Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
 
NGC 5921 - spiraalnevel
 

  12/5/2023  

  1/6/2019  
 
NGC 5921 - spiraalnevel, 12 mei 2023
Object: NGC 5921 (Slang)
Datum: 12 mei 2023, 01:00 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 14 ºC, wind E 4 Bf, SQM 21,65, magnitude 5,5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 5921 - spiraalnevel, 1 juni 2019
Object: NGC 5921 (Slang)
Datum: 1 juni, 00:42 uur
Locatie: La Puebla de Roda/Isabena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 12 ºC, wind N 0-1 Bf, SQM 21.55, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)