Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 6118 - spiraalstelsel
 

  14/6/2023  

  31/5/2019  
 
NGC 6118 - spiraalstelsel, 14 juni 2023
Object: NGC 6118 (Slang)
Datum: 14 juni 2023, 03:00 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 8x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 13 ºC, wind Z 2Bf, SQM 21,3, magnitude 5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6118 - spiraalstelsel, 31 mei 2019
Object: NGC 6118 (Slang)
Datum: 31 mei, 02:35uur
Locatie: La Puebla de Roda/Isabena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 8x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 12 ºC, wind N 1 Bf, SQM 21.30, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)