Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M16 - Adelaarsnevel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 6384 - spiraalstelsel
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 6384 - spiraalstelsel
 

  3/6/2024  

  1/6/2019  

  13/5/2018  
 
NGC 6384 - spiraalstelsel, 3 juni 2024
Object: NGC6384 (Ophiuchus)
Datum: 3 juni 2024, 23:30 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, windstil, SQM 21,7, seeing goed, magnitude 5,5
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6384 - spiraalstelsel, 1 juni 2019
Object: NGC 6384 (Slangedrager)
Datum: 1 juni, 02:08 uur
Locatie: La Puebla de Roda/Isabena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, wind N 0-1 Bf, SQM 21.35, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6384 - spiraalstelsel, 13 mei 2018
Lokatie: Object: NGC6384 (Slangendrager)
Datum: 13 mei 2018, 02:30 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5ºC, wind 2Bf ZW, magn. 6,0, SQM 21.50, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop (LRGB)