Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Maan
NGC3945
NGC 3938 - Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 4536 - Balkspiraalstelsel
NGC 3756 en 3738 -Balkspiraal- en onregelmatig stelsel
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 4429 - Spiraalstelsel
NGC 3726 - Balkspiraalstelsel
NGC 4567-4568 Siamese Tweeling - Spiraalstelsels
NGC 5474 - Dwergstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
M78 - Reflectienevel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC 2859 - Balkspiraalstelsel
NGC 4731 - Balkspiraalstelsel
NGC 4388 - Virgocluster
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2775 - Spiraalstelsel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
M61 - Balkspiraalstelsel
NGC 5248 balkspiraalstelsel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M96 - spiraalstelsel
NGC 4216 Balkspiraalstelsel
M35 - Open sterhoop en NGC2158
NGC 7822 Cederblad
IC 2118 - Reflectienevel
M42 - Orionnevel
IC 434 - Paardekopnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 6888 - Sikkelnevel
 
NGC 6384 - spiraalstelsel
 

  1/6/2019  

  13/5/2018  
 
NGC 6384 - spiraalstelsel, 1 juni 2019
Object: NGC 6384 (Slangedrager)
Datum: 1 juni, 02:08 uur
Locatie: La Puebla de Roda/Isabena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, wind N 0-1 Bf, SQM 21.35, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6384 - spiraalstelsel, 13 mei 2018
Lokatie: Object: NGC6384 (Slangendrager)
Datum: 13 mei 2018, 02:30 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5ºC, wind 2Bf ZW, magn. 6,0, SQM 21.50, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop (LRGB)