Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
 
NGC 1579 Reflectienevel
 

  17/1/2023  

  6/3/2018  
 
NGC 1579 Reflectienevel, 17 januari 2023
Object: NGC1579 (Perseus)
Datum: 17 januari 2023, 22:10 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ºC, wind W 3Bf, SQM 21,0, magnitude 5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop
NGC 1579 Reflectienevel, 6 maart 2018
Object: NGC 1579 (Perseus)
Datum: 6 maart 2018, 22:15 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 10x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 3 ºC, wind ZW 1Bf, magn. 5.5, SQM 20.8, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop