Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Maan
NGC3945
NGC 3938 - Spiraalstelsel
NGC 6643 - spiraalstelsel
NGC 4536 - Balkspiraalstelsel
NGC 3756 en 3738 -Balkspiraal- en onregelmatig stelsel
NGC 3079 - Balkspiraal
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 2264 - Kerstboomnevel
NGC 4429 - Spiraalstelsel
NGC 3726 - Balkspiraalstelsel
NGC 4567-4568 Siamese Tweeling - Spiraalstelsels
NGC 5474 - Dwergstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
M78 - Reflectienevel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC 2859 - Balkspiraalstelsel
NGC 4731 - Balkspiraalstelsel
NGC 4388 - Virgocluster
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2775 - Spiraalstelsel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
M61 - Balkspiraalstelsel
NGC 5248 balkspiraalstelsel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M96 - spiraalstelsel
NGC 4216 Balkspiraalstelsel
M35 - Open sterhoop en NGC2158
NGC 7822 Cederblad
IC 2118 - Reflectienevel
M42 - Orionnevel
IC 434 - Paardekopnevel
NGC 281 - Pacmannevel
NGC 7023 - Irisnevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 7635 - zeepbelnevel
NGC 6992 - Sluiernevel
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 6888 - Sikkelnevel
 
NGC 5474 - Dwergstelsel
 

  25/3/2020  

  14/6/2018  
 
NGC 5474 - Dwergstelsel, 25 maart 2020
Object: NGC 5474 (Grote Beer)
Datum: 25 maart en 17 april 2020, 02:00 en 03:10 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 en 8 ºC, wind ZO 1-2Bf en NO 3-4Bf, SQM 21.4 en 21.3, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 5474 - Dwergstelsel, 14 juni 2018
Object: NGC 5474 (Grote Beer)
Datum: 14 juni 2018, 02:00 uur
Locatie: Caspe (Sp.), 41,2914 N/ 0,0632 E
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 16 ºC, wind 3Bf ZW, magn. >5.8, SQM 21.45, seeing matig
Bewerking:stapelen en calibreren met APP, bewerking met Photoshop