Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 4217 Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
 
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
 

  14/5/2023  

  16/6/2018  
 
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel, 14 mei 2023
Object: NGC 5792 (Maagd)
Datum: 14 mei 2023, 01:30 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 9x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind E 3 Bf, SQM 21,6, magnitude 5,5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel, 16 juni 2018
Object: NGC 5792 (Maagd)
Datum: 16 juni 2018, 01:30 uur
Locatie: Caspe (Sp.), 41,2914N/ 0,0632E
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 20 ºC, wind 2-3Bf. ZW, magn. >5.6, SQM 21.53, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met DSS (RGB) en Photoshop (L en LRGB)