Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
NGC 3079 - Balkspiraal
M82 - Sigaarstelsel
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
NGC 7023 - Irisnevel
M77 - Balkspiraal
NGC 7635 - zeepbelnevel
M27 - Halternevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
M74 - spiraalnevel
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 6946 - Fireworks
 
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
 

  19/9/2020  

  6/5/2019  
 
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel, 19 september 2020
Object: NGC6503 (Draak)
Datum: 19 september 2020, 21:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 28x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind O 2Bf, SQM 21.15, magnitude 5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel, 6 mei 2019
Object: NGC 6503 (Draak)
Datum: 6 mei 2019, 04:25 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 9 ºC, windstil, SQM 21.55, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)