Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
NGC 6015 - Spiraalstelsel
NGC 4217 Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
 
NGC 7606 Spiraalstelsel
 

  27/8/2022  

  5/10/2018  
 
NGC 7606 Spiraalstelsel, 27 augustus 2022
Object: NGC7606 (Waterman)
Datum: 27 augustus 2022, 00:00 uur
Locatie: Vuedulac (Fours, Fr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 9x10 min, met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, windstil, SQM 21,55, magnitude >5,5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 7606 Spiraalstelsel, 5 october 2018
Object: NGC7606 (Waterman)
Datum: 5 oktober 2018, 22:30 uur
Locatie: Wateren (Dr.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 9x4 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 10 ºC, wind N 1 Bf, magn. >5.5, SQM 20.9, seeing goed
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop (LRGB)