Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
NGC4217
Barnard 143/E-nevel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
 
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
 

  17/5/2023  

  18/2/2021  

  24/3/2020  

  30/4/2019  
 
NGC 3521 Balkspiraalstelsel, 17 mei 2023
Object: NGC 3521 (Leeuw)
Datum: 16 en 17 mei 2023, 23:00 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x10 min deels met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind 2Bf, SQM 21,4, magnitude 5, seeing matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3521 Balkspiraalstelsel, 18 februari 2021
Datum: 19 februari 2021, 01:10 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x4 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind ZW 4Bf, SQM 21,0, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3521 Balkspiraalstelsel, 24 maart 2020
Object: NGC 3521 (Leeuw)
Datum: 25 maart en 21 april 2020, 00:10 en 22:50 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 18x6 min, deel met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 6 en 13 ºC, wind ZO 3Bf en NO 4Bf, SQM 21.2, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3521 Balkspiraalstelsel, 30 april 2019
Object: NGC 3521 (Leeuw)
Datum: 30 april 2019, 22:45 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind W 1 Bf, SQM 21.50, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)