Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
Mizar dubbelster
Epsilon Lyrae
NGC 3079 - Balkspiraal
M82 - Sigaarstelsel
NGC 2683 - UFO galaxy
NGC 2403 - Balkspiraal
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
IC 342 - Balkspiraal
NGC 2336/ IC 467 spiraalnevel
NGC 6643 - spiraalstelsel
Mars
M33 - Driehoeknevel
NGC 7023 - Irisnevel
M77 - Balkspiraal
NGC 7635 - zeepbelnevel
M27 - Halternevel
NGC 891 - Spoelvormig stelsel
NGC 6503 - dwergspiraalstelsel
M74 - spiraalnevel
NGC 7331 - Spiraal/Stephans Quintet
NGC 7293_ Helixnevel
NGC 6946 - Fireworks
 
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
 

  18/2/2021  

  24/3/2020  

  30/4/2019  
 
NGC 3521 Balkspiraalstelsel, 18 februari 2021
Datum: 19 februari 2021, 01:10 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x4 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind ZW 4Bf, SQM 21,0, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3521 Balkspiraalstelsel, 24 maart 2020
Object: NGC 3521 (Leeuw)
Datum: 25 maart en 21 april 2020, 00:10 en 22:50 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 18x6 min, deel met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 6 en 13 ºC, wind ZO 3Bf en NO 4Bf, SQM 21.2, magn. 5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3521 Balkspiraalstelsel, 30 april 2019
Object: NGC 3521 (Leeuw)
Datum: 30 april 2019, 22:45 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind W 1 Bf, SQM 21.50, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)