Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M16 - Adelaarsnevel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 6384 - spiraalstelsel
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
 

  20/4/2023  

  4/5/2019  
 
NGC 3344 Balkspiraalstelsel, 20 april 2023
Object: NGC 3344 (Kleine Leeuw)
Datum: 19 april 2023, 22:55 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 23x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind ENE 4-6 Bf, SQM 21,2, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3344 Balkspiraalstelsel, 4 mei 2019
Object: NGC 3344 (Kleine Leeuw)
Datum: 2 april, 01:45 uur en 4 mei 2019, 00:12 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 12x10 min.zonder en met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 en 13ºC, wind ZO 1-3 Bf, SQM 21.40, seeing redelijk en matig
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)