Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
 

  8/3/2024  

  4/5/2019  
 
NGC 3432 Balkspiraalstelsel, 8 maart 2024
Object: NGC3432 (Kleine Leeuw)
Datum: 6 en 8 maart 2024, 23:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 25x6 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 ºC, wind 3-6 Bf E, SQM 20,9, seeing slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3432 Balkspiraalstelsel, 4 mei 2019
Object: NGC 3432 (Kleine Leeuw)
Datum: 4 mei 2019, 22:55 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 6x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 11 ºC, wind NO 1Bf, SQM 21.45, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)