Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf detail
IC 1396 - Olifantsslurf
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 3593 Spiraalstelsel
 

  18/5/2023  

  6/5/2019  
 
NGC 3593 Spiraalstelsel, 18 mei 2023
Object: NGC 3593 (leeuw)
Datum: 18 mei 2023, 23:05 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.), 39,4903N/ -4,5286W l
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 11x10 min met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 15 ºC, wind 2-3 Bf, SQM 21,4, magnitude 5,5, seeing slecht
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 3593 Spiraalstelsel, 6 mei 2019
Object: NGC 3593 (Leeuw)
Datum: 6 mei 2019, 00:15 uur
Locatie: Navas de Estena (Sp.)
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 5x10 min.met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 10 ºC, wind ZW 2Bf, SQM 21.53, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)