Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5005 en 5033- Spiraalstelsels
NGC 4236 - spiraalstelsel
ngc 3184 - spiraalstelsel
NGC 2336 spiraalnevel
M65, M66 en NGC3628- Spiraalstelsels
NGC 5033 - Spiraalstelsel
M94 - Spiraalstelsel
M63 - Zonnebloemnevel
M97 - Uilnevel
M108 en M97 - Spiraalstelsel en Uilnevel
NGC 2903 - Balkspiraal
M106 - Spiraalstelsel
M51 - Draaikolknevel
IC 443 - Kwalnevel
M101 - Windmolenstelsel
NGC3945
M109 - Balkspiraal
NGC 3198 - Balkspiraal
NGC 1931 - emissie/reflectie
NGC 2146 - Spiraalstelsel
NGC 3631 - Spiraalstelsel
NGC 2237 - Rosettenevel
NGC 1491 - Emissienevel
NGC 2841 - spiraalnevel
IC 410 /NGC 1893 - Emissie/open hoop
M50 - Open sterhoop
Hyaden - Asterisme
M1 - Krabnevel
SH2-155 - Grotnevel
IC 59/63 _ Emissie/Reflectienevels
NGC 7814 - Kleine Sombrero
NGC 7640 - Balkspiraal
NGC 488 - Spiraalnevel
NGC 7380 - Emissienevel
M33 - Driehoeknevel
NGC 6960 - Sluiernevel
Sh2-88 Emissie/Reflectienevel
NGC 281 - Pacmannevel
LDN 1251 Donkere nevel
Sh2-136 Spooknevel
NGC 7479 Balkspiraal
NGC 7023 - Irisnevel
M71 - Bolhoop
IC 5146 - Coconnevel
 
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel (NGC 3031)
 

  19/2/2021  

  18/3/2018  

  29/11/2016  

  1/6/2014  
 
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel (NGC 3031), 19 februari 2021
M81 (Grote Beer)
Datum: 19 februari 2021, 02:20 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 14x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 4 ºC, wind ZW 4Bf, SQM 21,0, magnitude 5, seeing goed
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel (NGC 3031), 18 maart 2018

Object: M81 (Bodestelsel, Grote Beer)
Datum: 18 maart 2018, 20:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 16x6 min.
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 0 ºC, wind O 6Bf, magn. 5.5, SQM 20.8, seeing matig
Bewerking: stapelen met DSS, bewerking met Photoshop
tekst
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel (NGC 3031), 29 november 2016
Object: M81 (R)+82 (L) (Grote Beer) Datum: 29 november 2016, 01:00 uur Locatie: Den Burg NW, Texel. Kijker: Newton 25 cm, f/4 op NEQ6 Camera: Canon 450D mod., iso 800 6x3 min. Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam Bewerking: stapelen in DSS met flats en Bias, bewerken in Photoshop Omstandigheden: 0 ºC, wind O 1Bf., magn. 6, seeing redelijk
M81/82 - Sigaar/Bodestelsel (NGC 3031), 1 juni 2014
Object: M81 en 82 (Bodestelsel (L) en Sigaarnevel (R) in Grote Beer)
Datum/Tijd: 1 juni 2014, 00:10 uur
Lokatie: Puimichel (Z. Fr.)
Kijker: Skywatcher Newton 100/25cm , f/4 op NEQ6
Camera: gemod. Canon 450D met CLS filter, 4x4 min. op iso 1600.
Omstandigheden: 8°C, windstil, seeing matig, grensmagnitude 5.5.
Bewerking: Photoshop
Autoguiding: off-axis guider met ASI120MM