Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 2985 - Spiraalnevel
 

  18/4/2023  

  25/3/2020  
 
NGC 2985 - Spiraalnevel, 18 april 2023
Object: NGC 2985 (Grote Beer)
Datum: 18 april 2023, 23:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 19x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind ENE 4-5 Bf, SQM 21,2, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LLRGB)
NGC 2985 - Spiraalnevel, 25 maart 2020
Object: NGC 2985 (Grote Beer)
Datum: 25 maart, 16 en 18 april 2020, 22:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 26x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 6-9 ºC, wind ZO 1Bf en NO 3-4Bf, SQM 21.0-21.15, magn. 5-5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)