Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
Barnard 143/E-nevel
NGC4217
NGC 5907 - Spiraalstelsel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 6118 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
IC 405 - Vlamster
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
M1 - Krabnevel
IC 342 - Balkspiraal
Mars
Zon
 
NGC 2985 - Spiraalnevel
 

  18/4/2023  

  25/3/2020  
 
NGC 2985 - Spiraalnevel, 18 april 2023
Object: NGC 2985 (Grote Beer)
Datum: 18 april 2023, 23:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 19x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 8 ºC, wind ENE 4-5 Bf, SQM 21,2, magnitude 5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LLRGB)
NGC 2985 - Spiraalnevel, 25 maart 2020
Object: NGC 2985 (Grote Beer)
Datum: 25 maart, 16 en 18 april 2020, 22:30 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 26x6 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 6-9 ºC, wind ZO 1Bf en NO 3-4Bf, SQM 21.0-21.15, magn. 5-5.5, seeing matig-redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)