Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
M16 - Adelaarsnevel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 6384 - spiraalstelsel
NGC 5676 en 5660 Spiraalstelsels
NGC5529 and neighbours
NGC5585 - Spiraalstelsel
NGC 4559 - spiraalstelsel
NGC 3432 Balkspiraalstelsel
NGC 2403 - Balkspiraal
NGC 2336 spiraalnevel
NGC 3227 en 3226 - Spiraal- en elleptisch stelsel
NGC 1569 - Onregelmatig spiraalstelsel
IC 1795 - emissienevel
NGC 672/670 - Spiraalstelsels
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC 7217 Spiraalstelsel
 
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
 

  14/4/2023  

  26/3/2020  
 
NGC 4051- Balkspiraalstelsel, 14 april 2023
Object: NGC 4051 (Grote Beer)
Datum: 14 april 2023, 00:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 ºC, wind ZW 4 Bf, SQM 21,35, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4051- Balkspiraalstelsel, 26 maart 2020
Object: NGC 4051 (Grote Beer)
Datum: 26 maart en 22 april 2020, 01:15 en 23:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x10 min, deel met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 en 12 ºC, wind ZO 3-4Bf en NO 3Bf, SQM 21.3, magn. 5.5, seeing matig en redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)