Volkssterrenwacht De Jager - Texel
Objecten:
NGC 7789 - Caroline's rose
IC 1396 - Olifantsslurf
IC 1396 - Olifantsslurf detail
M57 - Ringnevel
NGC7217
NGC 6015 - Spiraalstelsel
NGC4217
Barnard 143/E-nevel
NGC 4244 - spiraalstelsel
NGC 5907 - Spiraalstelsel
M102/NGC 5866 - spiraalstelsel
NGC 4274 - spiraalstelsel
M101 - Windmolenstelsel
NGC 4631 - Walvis- en hockeysticknevel
NGC 6118 - spiraalstelsel
NGC 5746 - Balkspiraalstelsel
NGC 3593 Spiraalstelsel
NGC 3521 Balkspiraalstelsel
NGC6384
NGC5566/5569/5560 spiraalstelsels
NGC 5792 - Balkspiraalstelsel
M88 - Spiraalstelsel
NGC 5921 - spiraalnevel
NGC 5364 en 5363 - Spiraal- en lenticular stelselelsel
NGC 3344 Balkspiraalstelsel
M64 - Zwarte Oogstelsel
NGC 2985 - Spiraalnevel
NGC3486 Balkspiraalstelsel
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
NGC 2976 Bijzonder onregelmatig stelsel
IC 405 - Vlamster
C/2022 E3
NGC 1579 Reflectienevel
IC 410 - Emissie/open hoop
IC 342 - Balkspiraal
M1 - Krabnevel
Mars
Zon
 
NGC 4051- Balkspiraalstelsel
 

  14/4/2023  

  26/3/2020  
 
NGC 4051- Balkspiraalstelsel, 14 april 2023
Object: NGC 4051 (Grote Beer)
Datum: 14 april 2023, 00:40 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4 met Explore Scientific HR comacorrector
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 15x10 min
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 7 ºC, wind ZW 4 Bf, SQM 21,35, magnitude 5,5, seeing redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)
NGC 4051- Balkspiraalstelsel, 26 maart 2020
Object: NGC 4051 (Grote Beer)
Datum: 26 maart en 22 april 2020, 01:15 en 23:00 uur
Locatie: Den Burg NW, Texel
Kijker: Newton 25 cm, f/4
Camera: Canon 450D mod., iso 800, 13x10 min, deel met ijskoeling
Autoguiding: off-axis guider met ASI 120MM webcam
Omstandigheden: 5 en 12 ºC, wind ZO 3-4Bf en NO 3Bf, SQM 21.3, magn. 5.5, seeing matig en redelijk
Bewerking: stapelen en bewerken met APP, nabewerking met Photoshop (LRGB)